Personel Sertifikalandırma Merkezi

Kaynakçı Sertifikası

1.1 Kaynakçı Sertifika Başvurusu

Kaynakçı Sertifikası almak isteyen adayların randevu alarak ODTÜ-PSM gözetiminde sınava girmeleri gerekmektedir. Sınavlar, ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezinde veya çok sayıda adayın katılması ve sınav ortamının sağlanması halinde adayların çalıştığı kurumda yapılabilmektedir. Sınav Ücreti 350 TL+KDV(%18)'dir.

Randevu: Tel: 0312–2103693, 2103689, 2103694, Faks: 0312-2102149, e-posta: bgun@metu.edu.tr

Kaynakçı sertifikalandırma sınavına girebilmek için adaylarda aranan şartlar:

 • 18 yaşını tamamlamış ve okur-yazar olmak,
 • Kaynak yapmaya mani olacak fiziksel engeli bulunmamaktır.

Aday, sınavdan önce T.C. kimlik numarası bulunan kimlik belgesini ibraz etmeli ve sınav başvuru formunu doldurmalıdır.

Sınavı takiben ilgili standarda göre yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar sertifika almaya hak kazanırlar. (Kaynakçı Sertifikası ücreti, her bir sertifika için 350TL+KDV(%18)'dir).

1.2 Kaynakçı Sertifikalandırma Şeması

Sertifikalandırma Şeması

1.3 Kaynakçı Vasıflandırma Sınavı

 • Çelik kaynakçıları için EN ISO 9606-1; alüminyum kaynakçıları için EN ISO 9606-2 ‘ye göre yapılır.
 • Sınav öncesinde adaylara sınav koşulları ve uygulama hakkında bilgi verilir.
 • Adayın, seçtiği kaynak yöntemi, parça şekli ve parça kalınlığına göre bir sınav parçasını yetkili uzman personelimiz gözetiminde kaynaklaması gerekmektedir. Takiben kaynaklanan sınav parçası ilgili standarda göre tahribatsız ve/veya tahribatlı testlere tabi tutulur ve kabul edilebilirliği değerlendirilir. Başarılı adaylara sınav parçası türü ve sınav yöntemine bağlı olarak kaynakçı sertifikası düzenlenir.

1.4 Kaynakçı Sertifikalandırma

 • Kaynakçı sertifikaları, çelik kaynakçıları için EN ISO 9606-1, alüminyum kaynakçıları için EN ISO 9606-2 ‘ye göre hazırlanır.
 • Kaynakçı sertifikasının geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren iki yıldır. Ancak, bu süre içerisinde, işine altı (6) aydan fazla ara veren kaynakçının sertifikası iptal edilir.
 • Sertifikanın 6 aylık çalışma bölümü, işveren veya kaynakçılardan sorumlu yetkili kişi tarafından imzalanıp onaylanarak kaynakçının çalışmaya ara vermediği ispatlanmalıdır.
 • Kaynakçı 6 aylık çalışma onayını ODTÜ-PSM‘ye bildirmekle yükümlüdür. Bildirim, onaydan sonra sertifikanın kopyasının posta ile veya 0312-2102149 ‘a faksla gönderilmesi şeklinde olacaktır.
 • 6 aylık onayı yapılmamış sertifikalar, akreditasyon kuralları gereğince iptal edilir.
 • Sertifikaların geçerlik durumu Merkezimizin web sayfasından kontrol edilebilir.

1.5 Kaynakçı Yeniden Sertifikalandırma

Kaynakçı sertifikası, geçerlik tarihi dolduğunda tekrar sınav yapılarak yenilenir. Sınav kapsamı, çelik kaynakçıları için EN ISO 9606-1, alüminyum kaynakçıları için EN ISO 9606-2 ‘ye göre hazırlanır.

1.6 İtirazlar ve Şikayetler

Tüm itirazlar ve şikayetler, ODTÜ-PSM Başkanlığına yazılı olarak yapılmalıdır. Başvurular, tarafsız üyelerden oluşan bir komite tarafından değerlendirilip üç ay içinde sonuçlandırılır.