Personel Sertifikalandırma Merkezi

Genel Bilgi

Tarafsızlık Deklerasyonu:

ODTÜ Kaynak ve Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi, faaliyet alanına giren tüm konularda tarafsızlığın öneminin bilincinde olup, yapılan başvuruları her aşamada tarafsızlık ilkesini gözeterek değerlendirir; olası çıkar çatışması durumunda sertifikalandırma faaliyetlerinin objektif şekilde yürütülmesini güvence altına alır.

Tarihçe:

Merkez, ilk olarak ODTÜ Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi (ODTÜ/TM-PSM) adıyla 2002 yılında faaliyete geçmiştir. ODTÜ/TM-PSM, EN ISO 17024 standardında belirtilen kurallara göre çalışan bağımsız bir sertifikalandırma merkezi olarak 30.11.2004 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.

2010 yılı sonunda personel sertifikalandırma sistemimize kaynakçı sertifikalandırması eklenmiş ve Merkezin ismi ODTÜ - Kaynak ve Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi (ODTÜ-PSM) olarak değiştirilmiştir. 02 Mayıs 2011 ‘de TÜRKAK tarafından Merkezimizin yeni ismi ve genişletilmiş kapsamı onaylanmıştır.

Adres:

ODTÜ Kaynak ve Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi (ODTÜ-PSM) Makina Mühendisliği Bölümü, A-Blok No:207, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dumlupınar Bulvarı, Üniversiteler Mah., 06800 Ankara