Personel Sertifikalandırma Merkezi

Genel Bilgi

Tarafsızlık Deklerasyonu:

ODTÜ Kaynak ve Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi, faaliyet alanına giren tüm konularda tarafsızlığın öneminin bilincinde olup, yapılan başvuruları her aşamada tarafsızlık ilkesini gözeterek değerlendirir; olası çıkar çatışması durumunda sertifikalandırma faaliyetlerinin objektif şekilde yürütülmesini güvence altına alır.

Tarihçe:

Merkez, ilk olarak ODTÜ Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi (ODTÜ/TM-PSM) adıyla 2002 yılında faaliyete geçmiştir. ODTÜ/TM-PSM, EN ISO 17024 standardında belirtilen kurallara göre çalışan bağımsız bir sertifikalandırma merkezi olarak 30.11.2004 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.

2010 yılı sonunda personel sertifikalandırma sistemimize kaynakçı sertifikalandırması eklenmiş ve Merkezin ismi ODTÜ - Kaynak ve Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi (ODTÜ-PSM) olarak değiştirilmiştir. 02 Mayıs 2011 ‘de TÜRKAK tarafından Merkezimizin yeni ismi ve genişletilmiş kapsamı onaylanmıştır.

Adres:

Dr. Caner Batıgün

ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma/Uygulama Merkezi

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 1

06800 Çankaya – ANKARA

Tel: 0312 210 36 94
Faks: 0312 210 21 49
e-posta: bgun@metu.edu.tr