Personel Sertifikalandırma Merkezi

İtiraz ve Şikayet Prosedürü

Sınav ve belgelendirmeye ilişkin tüm itirazlar ve şikayetler, ODTÜ-PSM Başkanlığına yazılı olarak yapılmalıdır. Başvurular, tarafsız üyelerden oluşan bir komite tarafından değerlendirilip üç ay içinde sonuçlandırılır.

Posta Adresi:

    Dr. Caner Batıgün

    ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma/Uygulama Merkezi
    Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 1
    06800 Çankaya – ANKARA

Tel: 0312 210 36 94
Faks: 0312 210 21 49
e-posta: bgun@metu.edu.tr